Show Note #018 iSlate Apple Tablet

Theo những nguồn tin bán chính thức trên mạng Internet, Apple sẽ công bố vào ngày 26 tháng Giêng, một cái máy có dạng như cái iPhone, nhưng có màng ảnh lớn hơn, khoảng 7” hay 10”.

Có thể đây là dự án cuối cùng của ông Steve Jobs trước khi về hưu. Giới tiêu thụ có thể dùng máy nầy (gọi là iSlate hay là Mgic Slate) để đọc sách, nghe nhạc, xem video, lướt trên mạng,..

[youtube width=”500″ height=”314″]http://www.youtube.com/watch?v=yhyditRVYms[/youtube]

Video link

Chương trình kỳ nầy được bảo trợ bỡi ca sĩ Lê Toàn.

Interview
[youtube width=”500″ height=”314″]http://www.youtube.com/watch?v=pX7aRoOyxt8[/youtube]
poster
TechTiVi Lê Toàn


Technorati Tags: ,,,,,

4 thoughts on “Show Note #018 iSlate Apple Tablet

  1. Je suis très excité sur la sortie prochaine d’un nouveau produit Apple. Comme d’habitube, ce sera encore un “bijou”. A suivre de près.
    Trung, Villeurbanne-France

  2. Good reportage! I look forward to your next episode on the iSlate. There have been so many gadgets on the market lately, which are all useful for the consumers. Your show allows us to keep track of all the new stuff.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *