Show Note #45 Apple & Google Kình Địch

Khởi đầu với iPhone, Google và Apple cộng tác với nhau qua nhiều lãnh vực, nhưng từ lúc Google cho ra Android phone, sự liên quang giữa 2 công ty về kỹ thuật và thương mãi có vẻ lần lần đi đến chiến tranh lạnh..

Xem Show #45 Phần 1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-oXUxty1Uqo[/youtube]
Video link

Phân 2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qhUCpUTT0eE[/youtube]
Video link

2 thoughts on “Show Note #45 Apple & Google Kình Địch

  1. Mega nghĩ rằng: trong thế giới công nghệ, càng có chiến tranh thì công nghệ sẽ càng đi lên, ngày càng tốt hơn. Nếu chỉ có 1 công ty thống lĩnh thị trường thì sự sáng tạo và sự phát triển của công nghệ sẽ không phát triển được. Chiến tranh “lạnh” kiểu này cũng tốt cho mọi người.

  2. Good job Techtivi! Apple and Google are going at it like the US and USSR during the cold war. No one is willing to back down. Will be interesting to see how this plays out.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *