Skype Đang Chuẩn Bị Phiên Bản Cho iPad

Skype đã lỡ tung ra video mô tả phiên bản của ứng dụng mình dành cho máy tính bảng Apple iPad.

imagePhiên bản mới này cho phép hội thoại video tương tự như FaceTime của Apple nhưng Skype có thể làm việc với nhiều nền tảng và kết nối cả với WiFi và 3G hơn là FaceTime (giới hạn trong thiết bị Apple và chỉ dùng WiFi).

Video dưới đây đã bị Skype lấy ra khỏi YouTube, may mắn là một người dùng đã sao chụp và gửi lên lại đoạn video này. Chưa có thông tin Skype đã đưa ứng dụng của mình lên cửa hàng trực tuyến App Store của Apple để được xét duyệt hay chưa. Apple vẫn có thể tùy ý lựa chọn việc chấp thuận cho ứng dụng này lên App Store hay không. Gần đây Microsoft đã mua lại Skype với giá 8,5 tỉ USD, điều này có thể làm gia tăng thêm sự khó khăn cho ứng dụng này được thông qua trên Apple App Store.

Skype is Readying Its iPad Client

Skype accidentally posted a video describing a Skype client version for the Apple iPad.

The new client allows video chatting similar to Apple FaceTime but the Skype client probably works with more platforms and over both WiFi and 3G than FaceTime, which is limited among Apple gears and WiFi only.

The video has been pulled by Skype. Luckily a user has a chance to capture and  repost the video. There is no word if Skype has submitted to Apple App store for approval. Obviously, Apple still has its own discretion whether to approve it or not. Microsoft recently acquired Skype for $8.,5 billions, which might throw another wrinkle to it.

Technorati Tags: ,,,,

[Via CBS/Cnet]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *