Skype 3.0 Hổ Trợ Video Chat Trên iOS

imageNhư dự đoán, Skype vừa phát hành phiên bản 3.0, cho phép video chat trên iPhone 4, 3GS, iPad, iPod hệ thứ tư và máy tính Mac hoặc Windows.

Cho đến nay Apple FaceTime có chức năng này trên WiFi mà thôi (cùng với vài giải pháp khác không đáng dùng vì phẩm lượng quá kém) nhưng chỉ giới hạn cho máy của Apple.

Skype video chat trợ qua WiFi và 3G và đã rất phổ thông trong giới tiêu thụ,, vì vậy Skype sẽ đặt ra một mối đe dọa đến FaceTime.

Máy iPhone 4 và iPod Touch mới có thể sừ dụng tính năng video chat 2 chiều. iPad chỉ nhận được video mà thôi vì thiết bị thiếu camera. iPhone 3GS gọi video hai chiều được nhưng vì cũng thiếu camera phía trước nên chỉ thâu được với camera phía sau mà thôi.

As expected, Skype just unleashed the video calling feature on iOS devices with its mobile version 3.0. The feature works over WiFi or 3G, as both ways or just receiving side for the camera-less iPad and 3rd generation iPod Touch.

The client app will enable video chat between iOS devices or iOS and Mac / Windows desktops/ laptops.

Video call from Skype arrives then it would pose a threat to Apple FaceTime. FaceTime users might find Apple solution easier to use but limited to Apple products. With FaceTime, users can just use the phone book and email address to call versus Skype, which requires registration and use nickname for caller ID. 

Feature highlights

  • Make Skype to Skype video calls on WiFi and 3G
  • Call Skype desktop users (Mac OS X or Windows) and other iPhone users.
  • Two-way video calls supported on iPhone 4, iPhone 3GS and iPod touch 4th gen.
  • Receive only video supported on iPad and iPod touch 3rd gen, with no camera.
  • Make video calls in portrait and landscape.
  • Skype video calling requires iOS 4.0 or above.

The new video conferencing feature works between capable iOS devices as well as desktop machines. Skype is a free download on the App Store.

The app is available in the iTunes App Store

Technorati Tags: ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *