SoundCloud, nền tảng âm thanh cho mạng xã hội

SoundCloud là một nền tảng âm thanh cho phép mọi người có thể tải lên, ghi âm, quảng bá và chia sẻ những đoạn âm thanh do họ tạo ra trên Internet, nó còn cho phép người dùng bình luận trên những phần cụ thể của đoạn ghi âm này.

Tính năng chính của SoundCloud là cho phép nghệ sĩ tải những bài hát của họ với một URL đặc biệt và khả năng nhúng, trái ngược với MySpace thường chỉ có nhiệm vụ chứa nhạc Bằng việc cho phép những bài nhạc có thể nhúng vào bất kỳ nơi nào, SoundCloud có thể kết hợp với Twitter và Facebook để tăng cường việc tiếp cận với thính giả. Nếu không phải là nghệ sĩ, bạn vẫn có thể ghi âm giọng nói hoặc hát bài hát nào đó rồi tải chúng lên website và chia sẻ bằng cách nhúng nó vào Facebook hoặc blog, trình chơi nhạc nhúng này hoạt động rất tốt trên iPhone, iPad.

SoundCloud phân phối âm nhạc bằng Widget và ứng dụng. Người dùng có thể đặt widget trên website hoặc blog của họ và SoundCloud sẽ tự động Tweet những bài nhạc họ đã tải lên. SoundCloud có API để giúp các ứng dụng khác hoặc điện thoại thông minh có thể tải lên hoặc tải xuống các tập tin âm nhạc. Ứng dụng hiện đã có trên nền tảng iPhone và Android.

image SoundCloud is an audio platform that enables sound creators to upload, record, promote and share their originally-created sounds on the internet. SoundCloud allows users to comment on specific parts of the recording.

A key feature of SoundCloud is that it lets artists upload their music with a distinctive URL and embed capability, this contrasts to MySpace, which hosts music only on the MySpace site.

By allowing sound files to be embedded anywhere, SoundCloud can be combined with Twitter and Facebook to increase its audience reach.

If you are not artist, you can still record a voice message or sing a song, upload a song right on the Web site and share by embedding it to Facebook or your blog. The embed player works very well on iPhone, iPad.

Soundcloud distributes music using widgets and apps. Users can place the widget on their own websites or blogs, and then SoundCloud will automatically Tweet every track uploaded. SoundCloud has an API that allows other applications or smartphones to upload or download music and sound files. Apps are available for the iPhone and Android platforms.

 

While the free service perhaps covers all your needs, for a fee, the service lifts file size limit for uploads.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *