Spotify Giới Thiệu Ứng Dụng Âm Nhạc Đối Thủ của iTunes

Spotify vừa giới thiệu ứng dụng sẽ là đối thủ của Apple iTunes dùng để quản lý và đồng bộ thư viện âm nhạc của họ bao gồm cả iPod, iPhone và thiết bị Android.

Khi được thông qua Spotify sẽ không thể thay thế toàn bộ iTunes do nó chỉ làm việc với tập tin nhạc. Người dùng iOS se cần kết nối thiết bị của họ để sao lưu, thực hiện cập nhật phần mềm và đồng bộ với dịch vụ khác.

Dịch vụ âm nhạc Spotify giúp người dùng đồng bộ qua WiFi và thậm chí mua bài hát từ cửa hàng trực tuyến của nó. Spotify có một gói giá đặc biệt để lôi kéo việc mua nhiều bản nhạc.

Hiện vẫn chưa rõ sự phản ứng từ Apple, trong quá khứ công ty này đã mạnh mẽ chống lại những sự thực hành từ các đối thủ. Spotify là sự liều lĩnh nếu họ bỏ những bài nhạc được bảo vệ DRM của Apple, hãng đã ôm vào một hệ thống mới, hi vọng nó sẽ đưa việc bán phần cứng tăng trưởng hơn.

Từ năm 2009, Apple đã cho phép ứng dụng di động đăng ký âm nhạc Spotify trên các thiết bị iDevices. Ứng dụng giúp người dùng truyền nhạc từ danh mục âm nhạc rất lớn của Spotify thông qua mạng WiFi và 3G và sự thuật lợi riêng trong việc lưu danh sách bài hát để chơi khi đang ngoại tuyến.

Spotify Released iTunes-Rival Software for Music

Paving its way to US market, Spotify just released a software that rivals Apple iTunes to manage & sync their music collection  including playlists with iPod, iPhone and Android devices.

Granted, Spotify will not replace entirely iTunes, since it’s only dealing with music. iOS users still need to connect their devices to backup, perform software update and synchronize other services.

Spotify music service lets users to sync over WiFi and even purchase tunes from its online store.  Spotify has special “bundle” pricing scheme to entice multiple tunes purchase.

It is still unclear about Apple reaction, in the past Apple vigorously opposed such practice from competitors. Spotify is confident if they leave the Apple DRM-protected songs, Apple would embrace a new ecosystem, hoping it will drive hardware sales.

Since 2009, Apple has approved the Spotify music subscription service mobile app on its iDevices. The app lets users stream from Spotify’s huge catalog of songs over both WiFi and 3G and the distinctive advantage of saving the playlist for offline playing

[Via Guardian.uk]

Technorati Tags: ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *