Spotify giới thiệu một nền tảng App mới

imageSau khi được phổ biến một cách rộng rãi với sự hợp tác theo kiểu “Frictionless sharing” từ Facebook, chủ tịch kiêm sáng lập của Spotify, Daniel Erk vừa tiết lộ rằng trang web chia sẻ nhạc phổ biến nhất sẽ trở thành một nền tảng mới cho phép các bên ứng dụng thứ 3 khác sử dụng các thư viên âm nhạc của Spotify. Chương trình sẽ được sử dụng dựa trên nền tảng HTML5 để dễ dàng thích nghi trong tương lai. Tuy nhiên hiện giờ mới chỉ có một phiên bản Spotify ở dạng Beta để sử dụng trên các máy để bàn.

Xin gửi lời cám ơn đến Spotify, một app hay với những nhà phê bình âm nhạc giúp bạn dễ dàng chọn những bài hát tuyệt vời đề nghe. Hãy tự chọn cho mình phong cách với các đề nghị thông qua: Last.fm, We Are Hunted, và các mẹo tuyệt vời từ Rolling Stone, The Guardian, Pitchfork. TheTuneWiki thì cung cấp cho bạn lời những bài hát mà mình đang nghe. Còn Songkick thì sẽ giúp bạn tìm ra những nghệ sĩ nằm trong thư viện âm nhạc của mình có những buổi buổi diễn ở khu vực mà bạn đang sống hay không. Sau đó bạn dễ dàng mua vé thông qua một vài cú click chuột.

Để thêm app mới, chỉ cần nhấn vô phần bên trái của Spotify, bạn sẽ nhìn thấy một khu vực có tên là Apps, nhấn vào phần này để đến với App Finder. Chỉ việc vào và tìm kiếm các apps mà bạn muốn
[youtube]q-8oHqnAChc[/youtube]

Spotify Unveils New App Platform

imageAfter gaining tremendous popularity with the help of Facebook’s “frictionless sharing”, Spotify CEO and founder Daniel Erk just revealed the popular music streaming site will become a platform and will let third party developers to write apps that use Spotify music library. The apps are based on HTLM 5 for the ease of future portability, they are however initially only available in a Beta version of the Spotify desktop software.

Thanks to Spotify Apps, the best music reviewers can help you discover great music to listen to. Help yourself to recommendations through Last.fm and We Are Hunted, and expert tips fromRolling StoneThe Guardian,  Pitchfork. TheTuneWiki to provide lyrics of the song you’re listening.  Songkick app to find out if any of the artists in your library are performing near you. Then get your hands on tickets with a few clicks.

To add new app, just go to In the left sidebar of Spotify, you’ll find a section called Apps. Click on this to bring up the App Finder. Go forth and find the apps for you.

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *