Sprint và Lightsquared Bắt Đầu Tiến Hành Thỏa Thuận Cho Mạng 4G LTE

Theo đúng như dự tính trước đây Sprint và Lightsquared đã bắt đầu tiến trình hợp tác tồng thể cho 15 năm tiếp theo. Thỏa thuận hợp tác này có giá trị vào khoảng $20 tỷ USĐ, ngòai ra LightSquared và Sprint cũng sẽ chia sẻ chi phí xây dựng mạng lưới hạ tầng cơ sở. LightSquared và Sprint sẽ cùng nhau phát triển, triển khai cũng như vận hành mạng lưới 4G LTE của LightSquared’s. Dựa vào thỏa thuận này Sprinit sẽ trở thành một khách hàng quan trọng của mạng lưới 4G LTE.

Hiện nay Sprint vẫn đang sử dụng WiMax cho công nghệ 4G từ Clearwire, nhưng công ty này hiện đang gặp khó khăn trong việc kiếm nguồn vốn đầu tư bổ sung để hòan thành kế hoạch mạng lưới của mình.

Dựa theo nguồn tin của BusinessWire thỏa thuận như sau:

  • Trong vòng 11 năm, LightSquared sẽ trả cho Sprint $9 tỷ USĐ bằng tiền mặt cho việc lưu trữ cũng như chi chi phí vận hành dịch vụ mạng lưới và tín dụng dùng để chi  trả cho việc đầu tư vào vệ tinh.
  • Sprint có thể mua 50% dung lượng 4G của LightSquared.
  • LightSquared có thể tiết kiệm được 13 tỷ USĐ trong tám năm tiếp theo nếu họ tự xây dựng một mạng lưới cho riêng mình.
  • LightSquared sẽ triển mạng 4G này vào năm 2015
  • Ngoài ra còn có 1 thỏa thuận chuyển vùng 3G với Sprint sẽ được bắt đầu vào năm 2012 khi LightSquared ra mắt thị trường vào năm 2012

Sprint & Lightsquared Entered Agreement for 4G LTE

As expected Sprint and Lightsquared have entered a wholesale 4G LTE agreement for the next 15 years deal. The agreement is valued at around $20 billion and calls for LightSquared and Sprint to share some of the costs for building the network. LightSquared and Sprint will jointly develop, deploy and operate LightSquared’s 4G LTE network.  Sprint will become a significant customer of LightSquared’s 4G LTE network.

Sprint currently uses WiMax as 4G technology from Clearwire, but the company is struggling getting additional capital to complete its network plan.

According to BusinessWire the terms include::

  • Over 11 years, LightSquared will pay Sprint $9 billion in cash for spectrum hosting and network services and LTE and satellite purchase credits.
  • Sprint can buy 50 percent of LightSquared’s 4G capacity.
  • LightSquared will save capital spending of about $13 billion over the next eight years relative to building out a network on its own.
  • LightSquared will deploy the 4G network by 2015.
  • There’s also a 3G roaming agreement with Sprint that will kick off in 2012 when LightSquared launches its first 4G market in 2012.

[Via ZDNet]

Technorati Tags: ,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *