Square cho phép IPads, iPhones, Android đọc thẻ tín dụng, Apple Store sẽ bán!

Trong một bài viết sáng nay, trang tin công nghệ TechCrunch báo cáo Apple sẽ chứa trong cửa hàng thật cũng như trên cửa hàng trực tuyến giải pháp Square để cho phép người buôn bán thực hiện chi trả bằng thẻ tín dụng với một phần cứng nối với của thiết bị OS hoặc Android.

imageGiải pháp cách mạng này có thể phá vỡ hệ thống xử lý thanh toán thẻ tín dụng hiện hành.

"Ở Mỹ, mọi người không rời khỏi nhà mà không có chìa khóa, điện thoại di động và ví, nhưng họ ít khi mang theo tiền mặt, và thẻ tín dụng thì không thể sử dụng khắp nơi" như lời mở đầu của Jack Dorsey, người sáng lập của Square. Vì thế nếu bạn muốn bán hàng hóa hoặc dịch vụ, bạn phải đưa thiết bị cho thiết bị điểm bán hàng đắt tiền tiền để tăng thêm phương thức chi trả.

Square là dự án mới giúp cho doanh nghiệp kinh doanh lớn nhỏ chỉ cần sử dụng thiết bị iOS (hoặc Android) với ứng dụng và bộ điều hợp nhỏ với kích thước một phần tư cho đầy đủ tính năng của đầu đọc thẻ tín dụng. Thương nhân được tính 2.75% giá mua, cộng 15 xu để quẹt thẻ tín dụng ; không hợp đồng, phí thiết lập hoặc phí hàng tháng.
Ứng dụng cho phép người bán tăng thêm phương thức chi trả (nhỏ hoặc lớn), khách hàng có thể chấp thuận đăng nhập vào thiết bị và có thể có tùy chọn chụp hình kèm vị trí địa lý để tăng thêm sự bảo vệ.

Có khoảng 50,000 thiết bị đã được gửi đến các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng cả nước – từ quán cà phê và người chuyển giao bánh pizza đến bác sĩ và người dạy đàn piano – trong khi dịch vụ đang thử nghiệm.

Square Lets iPads, iPhones, Androids Read Credit Cards, Apple Stores will Carry it!

In a post this morning, TechCrunch reports that Apple will carry in its brick &mortar stores as well as on its online store, Square solution to allow merchants process credit cards payments with a dongle connected to their iOS or Android devices.

A revolutionary solution that could greatly disrupt the current credit card payment processing ecosystem.

"In America, people do not leave their home without keys, their cellphone and their wallet, but they rarely carry cash. And credit cards can’t be used everywhere," As Jack Dorsey, founder of Square stated. So if you want to sell services or merchandises, you have to apply for expensive point-of-sale equipments to collect the payments.

Square is a new venture that helps small or large business to simply use their iOS device (or Android) with an app and a small adapter with the size of a quarter for a full feature of credit card reader. Merchants are charged 2.75% of the purchase price, plus 15 cents to swipe a credit card; no contract, set-up fee or monthly charge.

The app lets merchant collect payments (small or large), customer can approve and sign on the device and a geo-tagged picture can be optionally taken to enhance protection.

About 50,000 devices were shipped to small businesses and consumers nationwide — ranging from coffee shops and pizza deliverers to doctors and piano teachers — while the service was tested.

[Video courtesy of iJustine]

Technorati Tags: ,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *