Starbucks Ra Mắt ứng dụng Augmented Reality iPhone & Android Tặng Khách Hàng Nhân Dịp Ngày Lễ

Starbuck là tung ra một ứng dụng để giải trí của khách hàng và quảng bá thương hiệu trong mùa lễ. Khi cài đặt xong  Starbucks Cup Magic, khách hàng có thể dùng máy hình của smartphone nhắm cái ly cà phê đặc biệt màu đỏ hay các mặt hàng trong tiệm Starbucks, các nhân vật hoạt hình sẽ xuất hiện và cho phép khách hàng tương tác với. Có năm nhân vật có sẵn đẩ giải trí cùng còn có các giải thưởng ẩn để tặng người dùng.
Sau đó, khách hàng có thể gửi e-card cho bạn bè hoặc cập nhật mạng xã hội, vừa giải trí vừa quảng cáo cho cửa hàng Cà Phê Starbucks. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *