Mua Cà Phê Startbucks, Trả Tiền Với Điện Thoại Thông Minh Smartphone

Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn có thể mua Cà Phê tại những cửa hàng Starbucks, và dùng điện thoại để trả tiền.

Sau thành công của chương trình thẻ quà tặng hay còn gọi là Gift Card, công ty Starbucks đã quyết định gia hạn phương thức mua và trả tiền với một ứng dụng chạy trên iPhone, Blackberry và một ngày gần đây, trên điện thoại sừ dụng hệ điều hành Android.

Theo tờ tuần báo Times, Starbucks thu tiền qua thẻ quà tặng  lên đến 1.5 tỉ Mỹ Kim trong năm 2010, gia tăng 21% so với năm 2009.

Công ty có trụ sở chính từ Seatle, Washington, bắt đầu thử nghiệm chưng trình nầy  từ tháng 9 năm 2009 và hiện nay phương thức trả tiền này được triển khai tại hơn 8,600 cửa hàng trên toàn quốc.

image

Thay vì sử dụng công nghệ NFC (Near Field Communication hay giao tiếp tầm ngắn) – NFC là con chip gắn vào các điện thoại thông minh mới để thay cho thẻ tín dụng. Tuy nhiên NFC chưa được phổ biến rộng rãi – Starbucks sử dụng một giải pháp tạm thời với ứng dung hay app .Ứng dụng này cho thấy hình thẻ mua của bạn với mã vạch hay barcode gắn liền với tài khoản đăng ký. Tài khoản có thể được bổ sung thêm quỹ bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal. Khi mua xong, người thu ngân chỉ cần scan cái barcode để tự động thu tiền.

Starting today, you can left behind your wallet for your next Latte, Seattle-based coffee chain Starbucks is taking its mobile payments plan nationwide.

After the success of its Gift card program, the company has decided to extend this mode of purchase and payment it with an app that runs initially on the iPhone, Blackberry and later on Android based smartphones.

According to the Times, Starbucks Cards took off at Starbucks in 2010, with customers loading more than $1.5 billion onto the cards, a 21% increase over 2009.

The company started conducting field test since September 2009 and now this mode of payment is deployed in  6,800 stores across the nation. 

Instead of using the NFC (Near Field Communication) – chip that is coming to the new smartphones but not yet widely available, NFC does not require scanning – Starbucks is using an interim solution. The app shows your digital card with barcode attached to your registered account. The account can be replenished with credit card or PayPal.  Showing the app at the cash register to charge your purchase.

[Via RWW]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *