Adobe Photoshop Touch cho iPad 2

Ứng dụng phổ biến Adobe Photoshop sẽ nhận được một bản cập nhật tương thích với nền tảng di động với việc ra mắt ứng dụng Photoshop Touch dành cho iPad 2. Chú ý là phiên bản cho Android hiện đã có mặt một thời gian khá lâu. Ứng dụng chỉ dành cho iPad 2 này sẽ chỉ có giá 10 USD khi được thương mại tại App Store.

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh này sẽ là chương trình đẩu tiên trong series được tích hợp cho giao diện cảm ứng của Adobe bao gồm: Collage, Debut, Ideas, Kuler và Proto. Ứng dụng có nhiều tính năng cốt lõi của việc chỉnh sửa ảnh như lớp, công cụ lựa chọn, hiệu chỉnh và bộ lọc. Việc lựa chọn ít chính xác bằng ngón tay chạm vào màn hình có thể được cải thiện bằng công cụ mới có tên Scribble Select của Adobe, giúp dễ dàng giữ và gỡ bỏ các đối tượng của ảnh như video mô tả bên dưới.

Hình ảnh có thể được lấy từ mạng xã hội như Facebook, Twitter, Tumblr hoặc tìm kiếm trực tuyến như Google Image Search, hoặc trong feed từ camera của máy tính bảng, tất cả sẽ được hướng dẫn trong Photoshop Touch.

Ứng dụng này cũng tạo sự dễ dàng cho bạn khi chia sẻ kết quả cuối cùng với bạn bè trên mạng xã hội. Photoshop Touch cung cấp một thư viện cảm hứng thân thiện cho kiểu mẫu và kết quả mà bạn muốn để lưu trữ, sau đó theo hướng dẫn từng bước để dễ dàng học kỹ thuật sử dụng tối ưu để đưa ra kết quả dễ nhìn nhất.

Những tính năng chính của Adobe Photoshop Touch cho iPad:

 • Sử dụng những tính năng nổi tiếng của Photoshop như lớp, công cụ chọn, tinh chỉnh và bộ lộc để tạo những bức ảnh tuyệt hảo.
 • Sử dụng camera của iPad để lấp đầy các vùng trên lớp với tính năng Camera Fill – Lựa chọn một phần của bức ảnh để xuất ra bằng công cụ Scribble Selection
 • Với Refine Edge, sử dụng ngón tay để chụp lại nhưng vùng khó chọn trên ảnh như tóc một cách dễ dàng.
 • Tìm kiếm và lấy ảnh về với công cụ tích hợp Google Image Search
 • Chia sẻ ảnh trên Facebook và xem bình luận ngay trong ứng dụng. – Duyệt thư viện cám hứng để tìm các mẫu và kết quả bạn muốn lưu trữ.
 • Kế đến thực hiện từng bước để dễ dàng học những kỹ năng sử dụng để cho kết quả tốt nhất.
 • Dùng AirPrint để in ấn không dây các dự ánh Photoshop Touch.
 • Tải dự án lên Adobe Creative Cloud và mở tập tin theo từng lớp từ Adobe Photoshop Touch trong bộ Photoshop CS5. – Độ phân giải ảnh tối đa 1600 x 1600 pixels

Adobe Photoshop Touch for iPad 2

The ubiquitous Adobe  Photoshop app will receive its mobile companion with the release of Photoshop Touch app for the iPad 2. Note that a version for Android has been available for sometime. The exclusive iPad 2-only app only costs $10 when it goes on sale in the app store.

The photo editor app will be the first of Adobe touch-optimized app series including: Collage, Debut, Ideas, Kuler and Proto.

The app features few core functions of photo editing  such as layers, selection tools, adjustments, and filters.  The less-precise touch finger selection can be enhanced by using Adobe new Scribble Select to easily keep and remove elements of an image as seen on the below introductory video.

Photos can come from social sites like Facebook, Flickr, Tumblr or online image searches such as Google Image Search, or a live feed from your tablet’s camera — all directly within Adobe Photoshop Touch. The app also makes easy for you to share the final result with friends on Social networks

Photoshop Touch offers user friendly inspirational gallery for the styles and results you’d like to achieve, and then follow step-by-step tutorial guides to easily learn techniques the pros use for great-looking results.

Adobe Photoshop Touch for iPad features:

 • Use popular Photoshop features designed for the tablet such as layers, selection tools, adjustments, and filters to create mind-blowing images.
 • Use your iPad camera to fill an area on a layer with the unique camera fill feature.
 • Select part of an image to extract by scribbling with the Scribble Selection tool. With Refine Edge, use your fingertip to capture even hard-to-select image elements, like hair, with ease.
 • Search and acquire images with the integrated Google Image Search.
 • Share images on Facebook and view comments right within the app.
 • Browse an inspirational gallery for the styles and results you’d like to achieve. Then follow step-by-step tutorials to easily learn techniques the pros use for great-looking results.
 • Use AirPrint for wireless printing of Photoshop Touch projects.
 • Upload projects to Adobe Creative Cloud* and open layered files from Adobe Photoshop Touch in Photoshop CS5.
 • Maximum image resolution: 1600 x 1600 pixels
  Technorati Tags: ,,,,

[Source Adobe Via 9to5Mac]