Dragon Go! Ứng dụng tìm kiếm bằng giọng nói cho thiết bị iOS

imageMột ứng dụng mới chuyên việc tìm kiếm bằng giọng nói đã vừa được giới thiệu bởi Nuance với tên gọi Dragon Go!

Trong khi nó định nghĩa như một bộ máy tìm kiếm nhiều mục đích, kết quả có thể khá hữu ích cho cuộc sống thực, tương tự như trợ lý Apple Siri. Thực tế là Dragon Go có thể chỉ đến kết quả từ các nguồn chính (CNN, ESPN, Fandango… ) dựa trên dạng truy vấn và cho phép người dùng tập hợp nhiều hơn các thông tin được chọn lọc ở một nơi nào khác, giúp nó mạnh mẽ hơn dịch vụ tìm kiếm bằng giọng nói của Google và Bing. Bộ nhận dạng giọng nói rất mạnh mẽ và chính xác trong quá trình thử nghiệm của tôi.

Nuance cũng giới thiệu một chương trình khá ấn tượng trước đây là Dragon dictation, một ứng dụng đọc để chuyển thành văn bản.