12 tháng 9 có thể là ngày iPhone

Đây là thời gian mà chiếc điện thoại iPhone của Apple sẽ làm rúng động toàn cầu một lần nữa. Bắt đầu với iMore và nhiều dịch vụ tin tức ăn theo vụ rò rỉ, bắt đầu từ iPhone thế hệ thứ sáu sẽ được công bố tại một sự kiện được lên kế hoạch cho tuần của ngày 9 tháng 9, cụ thể hơn là Thứ tư ngày 12 tháng 9, và tuần sau đó sẽ phát hành.

image

iPhone mới có thể thực hiện theo các quy ước đặt tên iPad bằng cách giảm hậu tố số của mình với tên mới chỉ đơn giản là “the New iPhone” như suy đoán. Nhưng như bạn biết Apple không muốn bất cứ điều gì là quá dễ dự đoán, do đó, hãy cứ trông đợi như thường.

 

Thế hệ iPhone tiếp theo được cho là để giữ cho chiều rộng tương tự, nhưng sẽ cao và mỏng hơn phiên bản trước đó. CPU, màn hình công nghệ mới, NFC, 4G LTE, vv. Theo như phần mềm, máy sẽ chạy trên phiên bản iOS 6.0 đã công bố, với các tính năng chắc chắn ít nhiều bí mật.

Vào ngày 12 tháng 9, iPhone sẽ trở thành tâm điểm, nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng Apple rất có thể sẽ giới thiệu một phiên bản nhỏ hơn của iPad và iPod Nano mới, nếu nguồn thông tin dự đoán là chính xác.

SoundCloud, nền tảng âm thanh cho mạng xã hội

SoundCloud là một nền tảng âm thanh cho phép mọi người có thể tải lên, ghi âm, quảng bá và chia sẻ những đoạn âm thanh do họ tạo ra trên Internet, nó còn cho phép người dùng bình luận trên những phần cụ thể của đoạn ghi âm này.

Tính năng chính của SoundCloud là cho phép nghệ sĩ tải những bài hát của họ với một URL đặc biệt và khả năng nhúng, trái ngược với MySpace thường chỉ có nhiệm vụ chứa nhạc Bằng việc cho phép những bài nhạc có thể nhúng vào bất kỳ nơi nào, SoundCloud có thể kết hợp với Twitter và Facebook để tăng cường việc tiếp cận với thính giả. Nếu không phải là nghệ sĩ, bạn vẫn có thể ghi âm giọng nói hoặc hát bài hát nào đó rồi tải chúng lên website và chia sẻ bằng cách nhúng nó vào Facebook hoặc blog, trình chơi nhạc nhúng này hoạt động rất tốt trên iPhone, iPad.

SoundCloud phân phối âm nhạc bằng Widget và ứng dụng. Người dùng có thể đặt widget trên website hoặc blog của họ và SoundCloud sẽ tự động Tweet những bài nhạc họ đã tải lên. SoundCloud có API để giúp các ứng dụng khác hoặc điện thoại thông minh có thể tải lên hoặc tải xuống các tập tin âm nhạc. Ứng dụng hiện đã có trên nền tảng iPhone và Android.

image SoundCloud is an audio platform that enables sound creators to upload, record, promote and share their originally-created sounds on the internet. SoundCloud allows users to comment on specific parts of the recording.

A key feature of SoundCloud is that it lets artists upload their music with a distinctive URL and embed capability, this contrasts to MySpace, which hosts music only on the MySpace site.

By allowing sound files to be embedded anywhere, SoundCloud can be combined with Twitter and Facebook to increase its audience reach.

If you are not artist, you can still record a voice message or sing a song, upload a song right on the Web site and share by embedding it to Facebook or your blog. The embed player works very well on iPhone, iPad.

Soundcloud distributes music using widgets and apps. Users can place the widget on their own websites or blogs, and then SoundCloud will automatically Tweet every track uploaded. SoundCloud has an API that allows other applications or smartphones to upload or download music and sound files. Apps are available for the iPhone and Android platforms.

 

While the free service perhaps covers all your needs, for a fee, the service lifts file size limit for uploads.

Thủ thuật iPhone: Cải thiện thời gian Sao lưu và Phục hồi bằng cách giảm Camera Roll

Trong chuyến đi liên lục địa vừa qua, tôi đã quyết định làm sạch camera roll. Thực sự thì đôi khi tôi làm việc này chỉ để xoá một vài tấm ảnh hoặc video đã cũ. iPhone cung cấp cách thức dễ dàng để chụp hình nhanh chóng và các ứng dụng như Instagram, photo+, etc.. chỉ có điều nó làm nặng máy bởi vì tạo ra thêm nhiều bản sao. Nếu bạn không đưa ra hướng giải quyết thì camera roll sẽ phải tích trữ hàng tấn ảnh cả đẹp lẫn xấu. image

Nếu iPhone của bạn có đủ bộ nhớ để tích trữ thì điều này không thành vấn đề, thế nhưng bạn sẽ phải chuẩn bị cho lần sau, bạn kết nối nó với iTunes.  Khi bạn thực hiện tác vụ đồng bộ hoá hoặc phục hồi, iTune sẽ tạo ra một bản sao lưu dữ liệu iPhone của bạn, bao gồm cả Camera Roll. Hình ảnh hoặc các file multimedia lưu trữ trên Camera Roll sẽ bị xoá sau một khoảng thời gian thực hiện chức năng sao lưu hoặc phục hồi.

Sau khi làm sạch, bạn chắc chắn có thể cải thiện sao lưu và khôi phục lại bằng cách import thông thường các nội dung của Camera Roll của bạn, và sau đó đồng bộ nội dung trở lại cho các ứng dụng iPhone nếu cần thiết.

Sau khi bức ảnh của bạn đã được import từ Camera Roll, bạn có thể sử dụng iTunes để đồng bộ chúng trở lại tới iPhone của bạn:

1. Đảm bảo iPhone được kết nối với máy tính của bạn.
2. Mở iTunes.
3. Chọn iPhone trong danh sách các thiết bị ở cột bên trái.
4. Click vào tab Photos.
5. Đảm bảo rằng “Sync photos from” được kích hoạt và chọn nguồn thích hợp từ menu pop-up liền kề. Ví dụ, nếu bạn import hình ảnh của bạn vào trong một ứng dụng (như iPhoto), bạn sẽ chọn ứng dụng này trong danh sách. Nếu bạn import hình ảnh của bạn vào một thư mục (sử dụng Image Capture, Scanner và Camera Wizard, hoặc Windows Photo Gallery), bạn sẽ chọn Choose Folder và sau đó các thư mục trong câu hỏi.
6. Click Apply hoặc Sync.

Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, bức ảnh của bạn không còn được lưu trữ trên Camera Roll nữa, tuy nhiên chúng sẽ xuất hiện trong các ứng dụng hình ảnh trên iPhone của bạn. Import ảnh của bạn từ iPhone và sau đó đồng bộ hoá chúng trở lại bằng cách sử dụng iTunes là một cách tuyệt vời để giới hạn số lượng hình ảnh trong Camera Roll. Điều này giúp cải thiện đáng kể  số lần sao lưu và khôi phục.

Lưu trữ các bức ảnh trên máy tính của bạn cho phép bạn in chúng ra (nếu bạn muốn) hoặc sao lưu chúng vào một đĩa CD (Compact Disc) hoặc một ổ cứng ngoài. Apple khuyến cáo rằng bạn nên sao lưu dữ liệu thường xuyên.

[Nguồn Apple]

——————

iPhone Tip: Improve Backup & Restore Time By Reducing Camera Roll

In my recent intercontinental trip, I decided to clean up my camera roll. Believe me it took me sometime just to delete many old pictures and videos. The iPhone offers easy way to take quick photo and apps such Instagram, photo+, etc.. only worsen by adding duplicates. If you don’t have further action, the camera roll get accumulates with tons of good and bad photos.

If your iPhone has enough space to accommodate, this would not be an issue but you will notice next time, you connect it to iTunes.   When you sync or perform a restore, iTunes creates a backup the contents of your iPhone, including, yes, the Camera Roll. The more pictures or other multimedia files that are on the Camera Roll, the longer a backup or restore will take.

After cleaning up, you definitely, can Improve backup and restore times by regularly importing the contents of your Camera Roll, and then sync that content back to the iPhone apps if needed.

After your photos have been imported from your Camera Roll, you can use iTunes to sync them back to your iPhone:

  1. Ensure the iPhone is connected to your computer.
  2. Open iTunes.
  3. Select the iPhone in the Devices list in the left column.
  4. Click the Photos tab.
  5. Ensure that “Sync photos from” is enabled and choose the appropriate source from the adjacent pop-up menu. For example, if you imported your photos into an application (like iPhoto) you would select that application in the list. If you imported your photos to a folder (using Image Capture, Scanner and Camera Wizard, or Windows Photo Gallery), you would choose Choose Folder and then the folder in question.
  6. Click Apply or Sync.

When the sync process completes, your photos are no longer stored on your Camera Roll, but they will appear in the Photos application on your iPhone. Importing your photos from iPhone and then syncing them back using iTunes is a great way to limit the number of photos in your Camera Roll. This significantly improves backup times and restore times.

Storing your photos on your computer enables you to print them out (if you desire) or back them up to a CD (Compact Disc) or an external hard drive. Apple strongly recommends that you back up your data regularly.

[Source Apple]