Tạo thanh thời gian cho thông tin mạng xã hội của bạn

Trong khi bạn đang chờ giao diện thanh thời gian của Facebook, bạn có thể xem qua Memolane, một dịch vụ miễn phí giúp tập hợp những hoạt động xã hội trực tuyến của bạn từ các dịch vụ khác nhau và đưa chúng vào một giao diện thanh thời gian giúp dễ dàng tìm kiếm. Những người thiết kế đã xây dựng lại từ đầu và đưa vào một bộ sưu tập những tính năng được thiết kế giúp chuyển Memolane từ một viện bảo tàng thành một nền tảng xã hội cộng tác. Bạn có thể tạo vùng đất cá nhân cũng như là hợp nhất chúng với bạn bè của mình. Phiên bản 2.0 cũng làm việc với giao diện cảm ứng.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Memolane 2.0

+ Giao diện bóng mượt mới với phần ghi chú lớn hơn và điều hướng đơn giản hơn.

+ Tương thích với thiết bị cảm ứng và máy tính bảng như iPad.

+ Xây dựng gần như vô hạn các vùng đất với những ghi chú của bạn, và những ghi chú mà bạn bè chia sẻ cho bạn.

+ Trang trí lại vùng đất của bạn bằng những dịch vụ truyền dữ liệu, lựa chọn những ghi chú cá nhân và đưa vào thời gian bắt đầu cũng như kết thúc.

+ Gỡ bất kỳ ghi chú cá nhân trên vùng đất với nút trừ.

+ Nhanh chóng tìm vùng đất quan trọng với bạn bằng cách đưa chúng vào mục yêu thích.

+ Giữ việc thăm dò trên tất cả các vùng đất của bạn, bạn bè, những dịch vụ và những vùng đất yêu thích từ màn hình Dashboard.

+ Khám phá vùng đất mới và bạn bè của bạn bằng cách đưa Dashboard vào cộng đồng Memolane.

+ Sử dụng tính năng cá nhân hóa bạn đã cài đặt trên dịch vụ của mình bằng việc nhập những tính năng của chúng tôi, hiện đã có cho nhiều dịch vụ hơn.

+ Memolane hiện hỗ trợ cho Internet Explorer 8 và 9 và Opera, thêm vào đó là Chrome, Safari và Firefox.

 

Memolane Video from Memolane on Vimeo.