Chia sẻ Files, Screenshot cực dễ với Windroplr

Một trong những thao tác phổ biến nhất khi sử dụng các trang mạng xã hội chính là việc chia sẻ hình ảnh, links, âm nhạc, screenshot,… Windroplr là một ứng dụng miễn phí chạy trên nền tảng Windows (xem phiên bản dành cho Mac tại ĐÂY!) giúp người dùng thực hiện dễ dàng các thao tác trên bằng cách kéo thả (drag and drop) file hoặc một phần của screenshot, text,… vào một icon nhỏ. Bạn cũng có thể chọn nhiều file cùng lúc, chương trình sẽ tự động nén chúng thành một gói.

Trang web sẽ lưu trữ các tập tin và trả lại cho bạn một liên kết đã được rút ngắn khá tiện lợi. Dịch vụ này sử dụng Twitter credential cùng với  XAuth authentication.

Liên kết được rút ngắn có thể sử dụng để đăng lên Facebook, Twitter, IM, etc… Liên kết sẽ dẫn bạn tới một site mà ở đó bạn hoặc bạn bè của bạn có thể nghe nhạc hoặc xem file,…

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy toàn bộ nội dung mà bạn đã upload trước đây cũng như các đường link rút gọn của chúng bằng cách đăng nhập vào trang http://doplr.com thông qua chứng thực tài khoản Twitter của bạn.

Đặc tính nổi bật

 • Chia sẻ images, videos, text, links một cách dễ dàng!
 • Tự động đóng gói khi chọn nhiều file cùng một lúc
 • Grab & upload screenshots
 • Sử dụng Twitter XAuth authentication
 • Chạy trên hệ thống XP*, Vista và Windows 7
 • Hoàn toàn miễn phí
 • Xem thêm

* Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần cài đặt .NET 4.0.

[youtube]nA3MJe6R9fw[/youtube]

Download HERE!

[Via LifeHacker]

———

Super Easy Files, Screenshot Sharing with Windroplr

One of the most common things to do on Social Networking sites is to share with friends photos, links, music, image, screenshot, etc.. Windroplr, a Windows (Mac version is available HERE!) free utility that makes the process as easy as just dragging and dropping the file or a portion of your screenshot, text,.. in to a small icon. Multiple files can be selected and upload at once, the service will zip in one bundle.

The site hosts the file and return to you a shorten link for your convenience. The service uses Twitter credential with XAuth authentication.

The shorten link can be used to post on Facebook, Twitter, IM, etc.. The link leads to a site that you or your friends can listen to the music or viewing the file,..

You can easily find all your previous uploads and their shorten links by logging in http://doplr.com with your Twitter credential.

Features
 • Easily share images, videos, text, links!
 • Auto-archive multiple dragged files
 • Grab & upload screenshots
 • Uses Twitter XAuth authentication
 • Runs in XP*, Vista and 7
 • Completely FREE
 • Read more

* You’ll need to install .NET 4.0.