Siri tích hợp tốt hơn với Yelp

Chương trình trợ lý cá nhân ảo là Siri trên điện thoại iPhone 4S đang trở nên thoải mái hơn với Yelp trong việc tìm kiếm các công ty kinh doanh tại địa phương. Trong phiên bản cập nhật mới nhất là iOS 5.1, khi tìm kiếm một công ty được giới thiệu tại địa phương, Siri sẽ trả kết quả đánh giá của Yelp về doanh nghiệp đó và khi bạn nhấp vào phần đánh dấu sao bình chọn (???) bạn ngay lập tức sẽ được chuyển đến trang cá nhân của doanh nghiệp đó trên Yelp, việc này cần bạn phải cài đặt ứng dụng Yelp để thực thi.

Từ ứng dụng này, bạn sẽ truy cập nhanh vào các mục của Yelp hơn như phần review highlights, quick tips, hours of operation, address, phone number, photos – danh sách còn nhiều nữa.

Video dưới đây sẽ giải thích thêm về tính năng này.

image Siri, the virtual assistant for the iPhone 4S is getting cozy with Yelp for local business search. In the latest iOS 5.1 update, when searching for a recommendation on local businesses, Siri will return Yelp-reviewed businesses and when you tap the star rating (???) you are immediately taken to the Yelp business profile page. You have to install Yelp app for this to work. 

From the app, you’ll have faster access to Yelp review highlights, quick tips, hours of operation, address, phone number, photos — the list goes on…
Check out this video for more:

Technorati Tags: ,,