Giới thiệu Smart YouTube Video Enlarger, Extension dùng cho Chrome Browser

Khi bạn xem video trên YouTube trong cửa sổ trình duyệt thì màn hình video thực sự chỉ chiếm một diện tích nhỏ của cửa sổ, toàn bộ phần còn lại được lấp đầy với các thông tin khác. Mặc dầu bạn có thể click chuột vào nút full-screen để mở rộng video toàn màn hình.

Smart Video Enlarger là một extension dùng cho Chrome Browser cho phép bạn mở video ở chế độ cửa sổ full-resizable (không phải là chế độ full screen) qua việc click vào extension button ở phía trên cùng bên tay phải ngay sau khi hoàn tất phần cài đặt.

Trong trường hợp, bạn muốn sử dụng thêm các tác vụ khác thì chỉ cần mouse scroll down bên trong cửa sổ, bạn sẽ tìm thấy chúng ở khu vực mở rộng bên dưới, theo đó kích thước của video sẽ được thu nhỏ lại 20% so với kích thước mặc định.

Đoạn video dưới đây sẽ giải thích kỹ hơn về cách thức hoạt động của extension này. Khuyến nghị nên xem!
Chú ý: Phương pháp nầy chỉ dùng được trên YouTube web site

[youtube]v6vGJGOOCAI[/youtube]

Smart YouTube Video Enlarger Extension for Chrome Browser When you watch YouTube video in your browser window, the video screen actually just occupies a very limited area of your windows, the rest is filled with other information. You can click on the full-screen button and the video will be expanded to your entire screen real estate. The Smart Video Enlarger is an extension for Chrome browser that allows you to play the video in full-resizable window (not full screen), with a click on the extension button located on top right, once you installed the extension. In case, you want to access to other information, simple scroll down within the window, you will find them in an area expanded below, the video area then will shrink to 20% by default. The video below explains how it works. Highly recommended!