TechTiVi Show Note #49 Blackberry Torch, JailBreakMe, …

image Trong show kỳ nầy, chúng tôi nói về công bố mới nhất của hãng R.I.M. về Blackberry Torch và hệ điều hành (OS) Blackberry 6.0 cũng như một vài phiền hà mà những quốc gia như UAE (United Arab Emirates), Saudi Arabia,.. muốn cấm đoán nhủng dịch vụ như email, messaging của Blackberry bắt đầu tuần nầy.

Sau đó chúng tôi sẽ đề cập chuyện Jailbreak và unlock iPhone và những thiết bị khác của Apple chạy trên iOS.

Cuối cùng đón xem một mẹo vặt nhỏ: làm sao cuốn dây headphones để tránh bị rối khi xử dụng.

Links:

Mời các bạn xem những show kỳ trước.

One thought on “TechTiVi Show Note #49 Blackberry Torch, JailBreakMe, …

  1. Merci Hùng pour tes explications toujours aussi claires et détaillées. Je saisis mieux les différences entre les smartphones et les # compagnies qui les gèrent. Le petit truc pour les headphones à la fin du clip , c’est ingénieux ! :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *