TechTiVi Show#51 (Phần I & II) Internet TV: Roku, Apple TV, Google TV, Boxee

imageTechtivi show#51 (phần I & II) nói về chiều hướng mới có thể thay đổi cách xem truyền hình trong phòng khách. Sự kết nối giữa truyền hình và mạng Internet mà nhiều người nói đến sẽ khởi đông trong cuối năm nay và đầu năm tới với sự hổ trợ rất mạnh giữa Google và Apple.

Trong show kỳ nầy, TechTiVi sẽ bàn về 4 giải pháp tiêu biểu cho chiều hướng nầy, đó là  Roku Set-top box, Apple TV, Google TV và Boxee.

Phần-I
Phần-II

Xin các bạn thao khảo thêm Show links:

So sánh

One thought on “TechTiVi Show#51 (Phần I & II) Internet TV: Roku, Apple TV, Google TV, Boxee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *