Thực Tế Bổ Sung Đã Tến Đến Tính Xã Hội Với Layar Phiên Bản 5.0

imageLayar là một nền tảng mở thực tế bổ sung cho di động,đây là kỹ thuật để dùng camera trên điện thoại thông minh của bạn để quét xung quanh cho những gì bạn đang tìm kiếm.

Layar đã phiên bản mới 5.0 cho iOS và Android với giao diện người dùng được cải thiện và khả năng chia sẻ lên ới Facebook và Twitter. Layar 5.0 cũng cho phép gia tăng tính tương tác với các tầng qua khả năng hình động mới. Các tầng không còn giới hạn cho nội dung tĩnh ; bây giờ biểu tượng và đối tượng 3 chiều có thể trở nên sống động với hình động, thêm một mức mới để hiện thực bổ sung.

" Năm nay chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm nhiều cách hơn để đưa thực tế bổ sung vào cuộc sống hàng ngày của mọi người, " Raimo Van der Klein nói. " Với phiên bản mới hôm nay, chúng ta đã tiến một bước khổng lồ hướng về mục tiêu bằng cách cho người dùng khám phá ra nội dung mới hứng thú và chia sẻ tầng và ảnh chụp màn hình bổ sung với bạn bè. "

Dựa trên phản hồi của người dùng, Layar cũng cải tiến giao diện người dùng. Định tuyến qua nội dung là làm đơn giản hóa và giao diện người dùng thân thiện hơn.. Để cải tiến trải nghiệm cá nhân, sự ưa chuộng và những tầng được xem gần đây giờ có thể dễ dàng truy cập.

Tính năng của phiên bản 5.0:

 • Chia sẻ với Bạn bè : Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn với bạn bè và người theo bạn trên Facebook và Twitter. Kết nối tới Layar bằng tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn và chia sẻ những lớp yêu thích hoặc những ảnh chụp thực thể trong mạng xã hội của bạn.
 • Trải nghiệm và tương tác với đối tượng Hoạt hình : tương tác với đối tượng 3D. Layar v5.0 cung cấp những trải nghiệm phong phú hơn, cho phép người dùng có nhiều tương tác hơn với các lớp và cho phép nhà phát triển thêm hình thể trong mạng xã hội của bạn.
 • Trải nghiệm và tương tác với đối tượng Hoạt hình : tương tác với đối tượng 3D. Layar v5.0 cung cấp những trải nghiệm phong phú hơn, cho phép người dùng có nhiều tương tác hơn với các lớp và cho phép nhà phát triển thêm hình động điều khiển theo sự kiện vào điểm quan tâm. Nó mở rộng hàm API cho hình động, định nghĩa tập hợp các hình động mà nhà phát triển có thể sử dụng và tổng hợp để tạo ra những lớp yêu thích.
 • Thám hiểm với điều hướng cải tiến : Dễ dàng tìm đường của bạn xung quanh các tầng thực tế khác nhau với giao diện người dùng đã cải tiến hoàn toàn, cung câp bốn thẻ định hướng bao gồm : lớp ưa chuộng, tầng gần đây, nội dung chủ đề/tính năng và thiết lập. Khi người dùng mở Layar, họ sẽ mở trực tiếp từ lớp họ yêu thích cũng như những lớp đã ghé thăm gần đây để làm truy cập nội dung nhanh và dễ dàng hơn.

Để có phiên bản mới của Layar, bạn cập nhật ứng dụng hiện hành trên của thiết Android hoặc iPhone ( iOS 4.0 và cao ). Với người dùng mới, chỉ cần đến App Store hay Android Market trên của bạn điện thoại di động và tải Layar miễn phí.

Augmented Reality Gets Social With Layar Version 5.0

Layar, the open platform in mobile augmented reality,  AR is the technique to use your smartphone camera to scan your surrounding for what you are looking for.

Layer announced its new version 5.0 for iOS and Android with an improved user-interface and sharing capabilities to Facebook and Twitter. Layar 5.0 also allows for increased interactivity within layers through its new animation capabilities. Layers are no longer limited to static content; now icons and (3D) objects can come alive with animation, adding a new level of engagement to augmented reality.

"This year we are continuing to look for more ways to bring augmented reality into people’s everyday lives," said Raimo Van der Klein. "With today’s new version, we’re able to take a huge step closer towards that goal by giving users the chance to discover exciting new content and share cool layers and augmented screenshots with friends."

Based on user feedback, Layar also made improvements to the user interface. Navigating through content is simplified and the interface is more user friendly. To enhance the personal experience, favorite and recently viewed layers are now easily accessible.

Version 5.0 Features:

 • Share with Friends: Share your augmented experiences with your friends and followers on
  Facebook and Twitter. Connect to Layar with your Facebook or Twitter account and share your favorite layer or augmented screenshot within your social networks.
 • Experience and Interact with Animated objects: Interact with (3D) objects. Layar v5.0 provides for richer experiences, allowing users to have more interaction with layers and allowing developers to add event-driven animations to points of interest. It extends the
  animation API, defining a set of animations that the developers can use and combine to create exciting layers.
 • Explore with Improved Navigation: Easily find your way around different types of augmented reality layers with the completely revamped user interface, offering a four-tab navigation consisting of: favorite layers, recent layers, categories/featured content, and settings. When a user opens Layar, they now start directly from their favorite layers as well as most recently visited layers to make accessing content much quicker and easier.
     

Get the new version of Layar, update your current app on your Android device or iPhone (iOS 4.0 and higher).     For new users, simply go to the App Store or Android Market on your mobile phone and download Layar for free.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *