Tìm Giá một căn nhà qua ứng dụng HomeSnap

HomeSnap, một ứng dụng hữu ích trên để tìm chi tiếc về bất kỳ căn nhà nào ở Mỹ chỉ bằng cách chụp hình ảnh của căn nhà đó.

Nếu đăng ký thì được xem đầy đủ tính hơn, nhưng bạn có tthể thử bằng cách ra bên ngoài chụp hình của nhà mình, bằng cách sử dụng ứng dụng HomeSnap trên iPhone.

(HP) Ứng dụng sử dụng sự kết hợp của điện thoại di động GPS, Compass la bàn để xác định vị trí và định hướng và lấy từ thông tin từ MLS cho biết chi tiếc như:

 • Loại (duy nhất, chung cư, phòng ngủ, phòng tắm, rất nhiều, kích thước)
 • lịch sử sở hữu (các giao dịch mua / bán)
 • Ước giá trị
 • Đánh giá cao tiềm năng Điểm số
 • Tiềm năng số điểm đầu tư
 • Thuế địa ốc
 • Trường học xung quanh và đánh giá trị trường học
 • Tương tự nhà đang có bán trên thị trường (hiển thị chi tiết danh sách và hình ảnh từ MLS Multiple Listing Service ..)

Tôi có thử qua ứng dụng nầy và nhận xét rất rất chính xác.  Nếu chẳng may ứng dụng chọn nhà hàng xóm thay vì nhà mình, mình có thể sừ đổi bên dưới.

A Fun and Useful Real Estate App: HomeSnap

HomeSnap is a brand new iPhone app that is incredibly useful to find information about any home by snapping its picture.

imageThe full feature viewing requires a quick registration; but you can test drive, just to walk outside and take a picture of your home, using the HomeSnap app on your iPhone.

The app then uses a combination of mobile phone GPS, compass to determine location and orientation and pulls MLS along with public records data to show you information such:

 • Type (single,condo,bedrooms,bathrooms, lot, sizes)
 • Property history (buy/sell transactions)
 • Estimated value
 • Appreciation potential score
 • Investment potential score
 • Property taxes
 • Surrounding schools and rating
 • Similar homes for sale on the market (show listing details and photos from MLS Multiple Listing Service..)
 • Similar homes sold (sold price, date, address, etc..)
 • Map

For my first testing, I found the app is very accurate in its estimation. I snapped a photo of our home, but it shows information of my next door neighbor home. Luckily, the app lets you manually adjust if it doesn’t locate the correct address. It is a very informative and fun app whether you are thinking about selling or buying home.. Or just by curiosity!

You can browse the stream of recent snaps from other users anywhere in the US or near by.

The app is free and available in the App Store

[Sawbuck Via TechCrunch]

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *