HTC Thunderbolt: Điện Thoại 4G Đầu Tiên Trên Hệ Thống Verizon

Hôm đầu tháng 12 năm 2010, công ty điện thoại lưu động lớn nhất tại Hoa Kỳ, Verizon công bố mạng 4G đầu tiên dựa trên công nghệ LTE (Long Term Evolution) . LTE sẽ đến trên 38 khu vực đô thị tại Mỹ, bắt đầu từ ngày 5 tháng 12. LTE cung cấp vận tốc 10 lần nhanh hơn 3G

Hiện nay chỉ những người dùng máy tính xách tay tại các khu vực được lựa chọn mới có thể có tốc độ nhanh hơn với các modem USB. Tuy nhiên, trong vài ngày tới, tại CES, điện thoại 4G LTE gọi là HTC Thunderbolt sẽ sẽ gia nhập gia đình Verizon. Blog Droid Life vừa đăng 12 bức ảnh củ cái điện thoại nầy với nhãn hiệu Verizon.

Chi tiết kỷ thuật sơ khởi cho thấy, Thunderbolt sẽ có màn hình 4.3”, sử dụng Android, 1GHz CPU và có cây chống phía sau hay còn gọi là kick-stand.

image

In the beginning of December 2010, Verizon announced its first 4G network based on LTE (Long Term Evolution) technology. arriving in 38 major metropolitan areas starting Dec 5th.

Currently only laptop users in selected areas can enjoy the faster speed with the USB modem, but in just few days, apparently the first 4G LTE cellphone will join the Red network. The blog Droid Life just posted 12 hi-res photos of the HTC Thunderbolt with Verizon logo on top.

Except the similarity to the HTC Desire HD. There are no specifications leaked at this time.

Verizon promises the new 4G network offers 10 fold boost in data speed. in real-world, customers should expect 5 to 12 megabits per second (Mbps) on the downlink and 2 to 5 Mbps on the uplink.

LTE Mobile Broadband data requires new handsets (coming in 2011) and modem with 4G support. Two new 4G LTE USB modems: the LG VL600 which will be available at launch, and the Pantech UML290, available soon.  Plans are starting at $50 monthly access for 5 GB, $80/month for 10GB, $10/GB overage fees. 

See more hi-def photos at Droid Life

Technorati Tags: ,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *