WordPress 2.8 cho hệ điều hành iOS chính thức ra mắt.

Những lập trình viên tại Automatic đã giới thiệu phiên bản di động mới cách đây vài ngày. Ứng dụng WordPress 2.8 cho hệ điều hành iOS cho phép bạn đăng bài trên blog dùng nền tảng WordPress từ thiết bị di động.

Trong khi phiên bản trước đó tập trung 100% vào việc tăng cường sự ổn định, phiên bản 2.8 bắt đầu đưa vào những tính năng mới, đáng chú ý là nút Quick Photo cho phép bạn chụp ảnh và nhanh chóng viết blog về nó. Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin Tình trạng liên quan đến blog và cuối cùng là ứng dụng này cũng đã được chuyển ngữ sang 10 thứ tiếng, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Nhật Bản.

Dưới đây là chi tiết từ blog của những lập trình viên:

Quick Photo.
Nút “Quick Photo” là một bước tiến lớn đến ứng dụng WordPress thế hệ kế tiếp. Đây là tính năng đầu tiên tập trung vào hành động, có nghĩa là thay vì mở blog và chọn những gì bạn muốn làm với nó thì bạn chọn hành động trước tiên. Với suy nghĩ là ứng dụng này nên bao gồm tất cả việc lấy về và đưa đi nhanh chóng, thực hiện những công việc cụ thể.

Khi chạy ứng dụng, bạn sẽ để ý thấy có 1 nút ở giữa danh sách blogs của bạn. Nhấp vào đó để khởi chạy ứng dụng máy ảnh và chụp ảnh, khi đã thỏa mãn bạn có thể đưa tựa đề hoặc mô tả (nếu bạn thích, tất cả là tùy chọn), và bùm – bạn đã xong. Chức năng ghi nhớ lại blog cuối cùng bạn đã gửi lên bằng Quick Photo và sẽ sử dụng nó cho những bài viết trong tương lai. Lưu ý: hiện chỉ dành cho iPhone.

Trạng thái
Cuối cùng bạn có thể kiểm tra trạng thái của blog ngay khi đang di chuyển. Có một lược đồ mô tả lượt xem trang theo ngày, tuần và tháng, bạn chỉ cần quẹt tay lên để xem. Bạn cũng có thể xem lượt truy cập theo ngày bằng xem cách chọn ngày, cũng như là xem những bài viết được truy cập nhiều nhất, truy cập từ các trang giới thiệu, các cụm từ tìm kiếm và số lần nhấp trên blog trong 7 ngày. Tính năng trạng thái này hoạt động với tất cả blog wordpress.com, tuy vậy bạn sẽ cần Jetback hoặc ứng dụng bổ trợ Stats để thấy trạng thái trên blog WordPress được host riêng. Chúng tôi khuyên bạn nên bật Jetpack trên site của mình, cũng như chúng tôi sẽ đưa nhiều tính năng cụ thể của ứng dụng vào nó trong tương lai để giúp tăng cường thêm tính năng trong thời gian tới.

Tính địa phương
Đây là tính năng mọi người đã mong chờ khá lâu, chúng tôi vui mừng thông báo rằng ứng dụng WordPress cho iOS hiện đã được dịch hoàn toàn, và phiên bản 2.8 hỗ trợ cho 10 ngôn ngữ: Nhật Bản, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Do Thái, Đức, Hà Lan, Pháp và Croatia.

WordPress 2.8 for iOS Released

The developers at Automatic released a new mobile version just few days ago. WordPress 2.8 for iOS allows posting to your WordPress powered blog from your mobile device.

While the previous versions were 100% focused on improving stability, the version 2.8 starts adding new features, notably the Quick Photo button, lets you snap a picture and blog about it quickly. you can also check Stats information related to your blog  and finally the app has also been translated to 10 languages, including Spanish, French, Portuguese, and Japanese.

Below are details from the developers blog:

Quick Photo

The “Quick Photo” button is a big step towards the next-generation WordPress app. It’s the first feature that’s action-centric, meaning that instead of picking the blog, and then selecting what you want to do with it, you pick your action first. The thinking is that an app should be all about getting in and out quickly, performing a specific task.

As you launch the app, you’ll notice there’s now a button in the bottom of your blogs list. Tap it to launch the camera and take a picture, when you’re satisfied you can add a title or a description (if you want, both are optional), and boom — you’re done! The function remembers the last blog you posted a Quick Photo to and will use that for future posts as well. Note: iPhone only for now.

Stats

Finally you’re able to check your blog’s statistics on the go. There are charts for Daily, Weekly, and Monthly page views, swipe over them to see the others. You can also see Daily Views by date, as well as top Post Views, Referrers, Search Terms, and Clicks for the past 7 days.

The Stats feature natively works for all WordPress.com blogs, however you’ll need Jetpack or the stand-aloneStats plugin to see stats for your self-hosted WordPress blog. We recommend that you enable Jetpack on your site, as we’ll add app-specific functions to it in the future to help further enhance the apps in a quicker turnaround time.

Localization

This has been long awaited for a lot of you. We’re happy to report that the WordPress for iOS app is now completely translatable, and 2.8 adds support for 10 languages: Japanese, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, Hebrew, German, Dutch, French, and Croatian.

Technorati Tags: ,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *