YouTube- thay đổi tính năng với giao diện mới

Youtube, một sản phẩm trực thuộc Google vừa mới có sự thay đổi lớn về giao diện để phù hợp với các sản phẩm khác của Google. Các tính năng thiết kế mới với 3 pane ở trang chủ với cùng một phong cách màu hiện đại nhằm đơn giản hóa và  nhấn mạnh đến tính xã hội trong phần khám phá các video.

imageNgười dùng cần phải đăng nhập với các thông tin từ Gmail để khám phá các tính năng mới này  của YouTube. Tính năng kết nối với mạng xã hội Facebook cũng cho phép người dùng dễ dàng kéo các video được post từ những người bạn của mình.

Trên thanh màu xám đen cạnh bên là những bộ lọc với Google+ và Facebook ở cột hàng đầu, theo sau đó là những kênh mà bạn subscription. Tiếp theo ở bên dưới nữa là những bộ lọc được chọn từ YouTube với các video được xem nhiều, phổ biến, âm nhạc, giải trí để giúp người dùng dễ dàng khám phá các video khác. YouTube cũng giới thiệu các video mà có thể bạn thích dựa vào thuật tóan thông minh có thể tiên đoán. Các video được đề nghị sẽ hiển thị bên cột bên phải theo dạng thumbnails.

Bạn đã sẳn sàng để bắt đầu? YouTube mới của bạn đã sẵn sàng và đang đợi bạn khám phá tại YouTube.com và cũng như những món đồ chơi khác, Google cũng gửi đến cho bạn hướng dẫn sử dụng (instruction manual ) và đoạn video dưới đây sẽ nói rõ thêm cho bạn.

New Interface[youtube]W-ajXnrpkio[/youtube]

Video Manager[youtube]CI9zey7SfQI[/youtube]

YouTube Features New Design

YouTube, a propriety of Google just got its first major redesign to be consistent with all Google products. The new design feature a new 3 pane home page with the same modern color scheme aiming to simplify and enhance video discovery with strong emphasis on Social.

image

Users need to sign-in with Gmail credentials for the first time to exploit all features YouTube has to offers. Facebook connect allows users to pull in video posted buy friends from the popular social network.

On the left dark grey sidebar featuring filters with Google+ and Facebook leading the column, followed by existing subscription channels. Further down are various useful filters curated by YouTube with trends, popular, music, entertainment to help new users to further discover the vast video inventory. YouTube also suggests channels that you might like based on taste using  predictive intelligence algorithm. Suggested video thumbnails are display on the right pane.

Select the filter on the left pane will display the contents in the middle largest section.

Ready to get started? Your new YouTube is already shipped and waiting for you atYouTube.com, and like every new toy, Google included an instruction manual and the below video for your convenience.

Technorati Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *